Troldedynastiets historie

Troldedynastiet er et tilbud om pasning af Brorsonskolens elever i bh.kl., 1., 2., & 3. klasse før og efter skoletid.

I 1992 startede Troldereden med 50 børn i lokaler på skolen. I 1994 blev institutionen opnormeret til 60 børn. I 1995 til 70 børn og i 1996 til 80 børn i de samme lokaler. I 1998 blev Troldereden opnormeret til 100 børn samtidig med, at vi flyttede ind i det flotte nye hus for enden af boldbanen.

I april 2000 blev vi opnormeret med 30 børn samtidig med, at vi fik den tidligere pedelbolig til rådighed. Pedelboligen hedder Troldehuset, og her har børnene fra 3. klasse hjemme. Pr. august 2001 fik vi tilføjet endnu en afdeling – Troldehulen – som rummer 60 børnehaveklassebørn.

Troldedynastiets historie

Troldehulen startede i det tidligere sløjdlokale på 1. sal over drengenes gymnastiksal. Men i slutningen af oktober 2002 stod det nye skoletorv færdig, og Troldehulen kunne endelig flytte ned i nye, flotte lokale. Da Troldehuset samtidigt blev opnormeret til 60 børn, og hermed manglede plads, overtog de Troldehulens fraflyttede lokaler. Dette betyder, at Troldehuset pt. omfatter den tidligere pedelbolig (i daglig tale “Huset”), samt det tidligere Troldehulen (i daglig tale “Loftet”) på 1. sal over drengenes gymnastiksal.

Med tre afdelinger og en samlet normering på 255+ børn savnede vi en overordnet betegnelse, og derfor blev Troldedynastiet vores fællesnævner.