Tilmeldelse og udmeldelse

Tilmeldelse og udmeldelse hos SFO Troldedynastiet skal foregå digitalt. Det samme skal modulændringer. Se nedenstående vejledning for hjælp.