Retningslinjer vedr. SFO

Der tilbydes i SFO’erne tre moduler

 • Morgenmodul: Fra institutionens åbningstid til skoletids begyndelse.
 • Eftermiddagsmodul: Fra skoletids ophør til institutionens lukketid.
 • Fuldtidsmodul: Morgenmodul + eftermiddagsmodul.
 • Alle tre moduler er inkl. pasning på skolefridage (normal skoletid).

Ændringer i valgt modul

 • Op i tid med dags varsel med betaling fra dags dato.
 • Ned i tid med én måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.
 • Børn kan med én måneds varsel udmeldes skriftligt til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Lukkedage

 • Lørdage og søndage.
 • 14 dage i sommerferien (uge 29 og 30).
 • Onsdag i påskeugen.
 • Fredag efter kr. himmelfartsdag.
 • Den 24. – 31. december.
 • To årlige pædagogiske udviklingsdage/ en kommunal lukkedag, hvilket betyder, at vi har lukket de tre dage op til påske.