Kontakt Troldedynastiet

Hvis du har behov for at komme i kontakt med os – enten pr. telefon, e-mail, brevpost eller brevdue, kan det ske via nedenstående adresser og numre.

SFO Troldedynastiet
v/ Brorsonskolen
Ndr. Boulevard 81
6800 Varde

Troldedynastiets leder: Kurt Hansen, tlf. 23 62 23 42 (hverdage mellem 09.00 og 16.00)
E-mail: troldedynastiet@varde.dk